Foto: Rene Suurkaev

Muidugi peaks õppima selle riigi keelt, kus elad. Aga alati pole elu mustvalge. Iga eesti keele mitteoskaja pole oma mitteoskamises põhimõtteline – keele taga on inimene, kelle oskuste puudumise põhjusi me ei tea.

Lõimumine on kahesuunaline tee. Kinni kleebitud suuga eestlane venelast eesti keelt rääkima ei pane ja meie omavahelisi suhteid ei paranda. Räägime eesti keeles, govorim po-russki, segamini kui vaja – keel on ju ainult vahend inimeseni jõudmiseks. Vaid siis, kui jõuad inimeseni, saab inimene jõuda keeleni.