Kivimäe haigla probleeme kajastavad artiklid Eesti Päevalehes (24.5. ja 29.5) ei puudutaks nagu teisi raviasutusi, aga siiski...

Haigla arstide A. Kurve, P. Viiklepa ning direktor H. Raudvere vastulause toimetaja Aili Sandre artiklile näib pigem kaitsekõnena tööandjale (ülemarst U. Valdja) kui vastusena kriitikale.

Muuhulgas märgitakse, et on alustatud koostööd USA firmaga ImmunoDiagnostics. Peame vajalikuks märkida, et sidemete loojaks selle firmaga on Tartu ülikooli kopsukliinik. ImmunoDiagnostics on firma, kus töötatakse välja uut metoodikat tuberkuloosi aktiivsuse hindamiseks. Tartus oli raskusi vajaliku haigete kontingendi leidmisega, seetõttu palusime käesoleval kevadel abi Kivimäe haigla kolleegidelt. Lühiajaline ühistegevus soikus Kivimäe haigla poolt, kes asus ise otsesidemeisse firmaga ImmunoDiagnostics. Seejuures esineti Tartu ülikooli egiidi all ja Tartu kopsukliinikut informeerimata. Lugedes nüüd EPL-st Kivimäe haigla saavutustest, tõdeme kahetsusega, et kolleegid ehivad end ka võõraste sulgedega. Kivimäe haigla administratsioon on selles küsimuses kolleegiaalsust ja eetikanorme eiranud, vabariigi kahe juhtiva kopsuhaigla koostöö on häiritud.

Tartu ülikooli kopsukliiniku juhataja kt dots, Tartu ülikooli kopsukliiniku peaarst: LEA PRAKS, ENN PüTTSEPP