Sven Sester. Foto: Karli Saul

Meetmed oleme välja töötanud sektori ettevõtjatega koostöös ning need arvestavad turutingimustega paremini. Eestis on olemas energeetilised maavarad nagu põlevkivi ja kütteturvas ja nende kasutajate tegevus sõltub otseselt maailma turuhindadest. Otsustasime eraldada need teistest maavaradest ning välja töötada süsteemi just nende hinnastamiseks sõltuvalt turuhindadest.

Ressursitasu on sisuliselt hind, mida riik küsib oma maavara eest. Me saame küsida hinda, millega on võimalik maavarast toodetud toodangut müüa. Need turutingimused aga on väljaspool riigi mõjuala.

Riigiabi teema on teine aspekt, mida siin tuli arvesse võtta ning oma otsustes oleme ka sellega arvestanud.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Narva otsuse taga olnud eesmärk ei ole muutunud, samas oleme aga vahepealse töö tulemusel leidnud lahenduse, mis lubab riigil jääda põhimõtte juurde saastaja maksab ning on paremini vastavuses riigiabi reeglitega.

Sven Sesteri arvamuslugu on ajendatud reedel Eesti Päevalehes ilmunud loost "Valitsuse suurelt välja hõigatud Ida-Viru päästepakett lendas uppi".