Foto: Raivo Tasso

Kuidas pääseda olukorrast, kus tervishoiuvaldkond on alarahastatud, seal napib töökäsi ja raviteenused kallinevad iga aastaga? Ainult solidaarsuspõhimõttel tegutsev ravikindlustussüsteem pole praegusel kujul jätkusuutlik, sest hoolimata mitmesugustest riiklikest meetmetest on sündimus väike ja elanikkond vananeb.

Riikliku tervishoiusüsteemi solidaarne põhimõte toimib efektiivselt ainult erakorralise meditsiini puhul, muudes arstiabi valdkondades mitte. Riik katab praegu 77% ravivaldkonna kogukuludest. Erasektori osalus (omaosalused, erateenused, hambaravi, ravimite kulud, kindlustamata isikute ravikulud patsiendi arvel jne) ravikulude katmises on keskmiselt 23%. Eesti haigekassa rahastatav süsteem, mida tihti peetakse teiste riikidega võrreldes heaks, ei suuda kõigile kindlustatutele kvaliteetset teenust tagada.

« Avalehele 63 Kommentaari