Foto: Vallo Kruuser

See lugu ei vääriks vähimatki tähelepanu, kui õiguskantsleri kohast unistav härrasmees ei oleks vahetult enne jõule avaldanud oma seisukohad nii meie riigi põhiseaduse kui kogu põhiseadusliku korra suhtes. Portaalis Russkoe Pole vastas Seredenko küsimustele ja pani Eestile lõpliku, toimetuse arvates letaalse diagnoosi - neonatsism. Letaalne on teadupoolest surmaga lõppev haigus. Seda lugu on võimendatud mitmetes meile vaenulikes Russkij miri ja meediaklubi Impressumiga seotud portaalides.

Seredenko väidab siinsete venelaste kohta, et „keegi Eesti seadusi ei tea ja nende järgi elada ei kavatse." Meie põhiseaduse kohta arvab ta samas, et kui keegi ütleb, et põhiseaduses on midagi kirjas, siis „vastus sellele saab olla ainult üks: „Poisid, see ei ole meie õigus". See on õigus, mille eestlased otsustasid meile 1992. aastal kinkida. Me ei võtnud osa selle õigussüsteemi loomisest. ... eestlased võtsid poolelt miljonilt inimeselt kodakondsuse."

Tõesti, tõesti! Meil ei maksa vene õigus, meil on Eesti riik ja eesti õigus. Huvitav, missuguse kodakondsuse me siis venelastelt ära võtsime, kas NSVLi oma? Me taastasime oma riigi õigusliku järjepidevuse alusel ja ka kodanikkond moodustus järjepidevuse alusel.

Tuleb ju tuttav ette. Need härrased, kes meie põhiseadust ei tunnista, ajavad sama asja, mida härra Savisaar on püüdnud kogu aeg ajada. Olgu uus Eesti riik ja kodakondsuse nullvariant, st kõigile siinolijatele automaatselt Eesti kodakondsus.

Aga tuleme nüüd tagasi meie „õiguskantsleri kandidaadi" juurde. Millega ta veel on silma paistnud? Nimetas end aastaid vene ombudsmaniks Eestis, kuni lõpuks palus end ametist vabastada. Siin on nüüd naerukoht. Sellise kõlava nimetusega ametikoht asub ülimalt väärika MTÜ Vene kool Eestis juures. Aga MTÜ on tuntud võitlusega eesti keele vastu ja selle eest, et meil oleksid vene koolid, kus ei kostuks sõnagi eesti keelt.

Mees, kes tahab saada õiguskantsleriks, kirjutab enda kohta, et ta tegeleb juba pikka aega „EV Põhiseaduse uurimisega" ning on „(väljaspool Eestit, loomulikult) sellel alal tunnustatud ekspert." (Tsitaat on võetud tema märgukirjast Riigikogu kultuurikomisjonile 18.10.2010.) Jah, ükski prohvet pole kuulus omal maal.