01.06.2015 Kodakondsuse saamise päev Foto: Reelika Riimand, PPA

Tingimuseks on, et sünnijärgne kodanik taotleb kodakondsust Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis, Šveitsis, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas või Uus-Meremaal. Seega – eelnõu välistab topeltkodakondsuse Venemaaga ega luba ka naturalisatsiooni korras kodanikeks saanutel topeltkodakondust omada.
Lisaks kõrvaldab eelnõu vastuolu põhiseaduse ja kehtiva kodakondsusseaduse vahel. Põhiseadus ei luba sünnijärgset Eesti kodakondsust inimeselt ära võtta aga samas kodakondsusseadus nõuab, et inimene loobuks topeltkodakondsuse vältimiseks kas Eesti sünnijärgsest või muu riigi omandatud kodakondsusest.

« Avalehele 118 Kommentaari