Rahvas tuli plakatitega linnajuhtidelt omale meelepärast nõudma, filmiti reklaamklippi 30 aprillil toimuvate ürituste tarvis. Kuressaare kuulutatakse Päikesepealinnaks Foto: Irina Mägi

25 aastat pärast ÜRO esimese kliimakonventsiooni vastuvõtmist pole maailm ikka veel jõudnud lepinguteni, mis kliima soojenemisega edukalt tegeleksid. Pärast seda, kui Donald Trump tagandas USA Pariisi lepingutest, on eriti oluline analüüsida, millised jõud efektiivsust takistavad.

USA suurim nafta ja gaasiga tegelev kaubandusühendus ja huvigrupp American Petroleum Institute (API) suutis 1990-ndatel Paul Bernsteini ja W. David Montgomery majandusmudelitele tuginedes inimesi veenda, et kliimasäästlik poliitika on kohutavalt kallis. Mudelite järgi oleks potentsiaalselt kaduvate töökohtade arv ja saadav majanduslik kahju suurem kui saavutatavad keskkondlikud kasud.

Samu argumente kasutati 1991. aastal süsihappegaasi piirangute idee mahategemiseks, 1996. aastal ÜRO Genfi konverentsi eesmärkide vastu, 1997. aastal ÜRO Kyoto konverentsi eesmärkide vastu ja 1998. aastal Kyoto protokollide vastuvõtmise vastu. API plaan oli üksluine, kuid töökindel.

Avalehele
128 Kommentaari