----

Puudu on ka diplomaatide eluloolisi andmeid ning fotosid neist. Inimesed, kes saavad lünkade täitmisel aidata, on oodatud matrikli koostajatega ühendust võtma.

Mitmed omaaegsed Eesti diplomaadid on mälestusi avaldanud. Viimastel aastatel on Eesti diplomaatia ajalugu ka päris palju uuritud, suurima töö on ära teinud dr Eero Medijainen. Siiski on andmed paljude diplomaatide elusaatuse kohta puudulikud. Enamik Nõukogude okupantide meelevalda jäänud diplomaate lasti maha või surid nad Siberi vangilaagrites. Läände pääsenud diplomaadid pillutas saatus mööda maailma laiali.

Kindlasti on mõnegi diplomaadi elukäigu kohta kusagil ja kellelgi andmeid. Matrikli koostamisel on hädasti tarvis kunagiste diplomaatide sugulaste, sõprade, tuttavate ja kõikide ajaloohuviliste abi, et Eesti diplomaatide elulugude olulised faktid (haridus- ja teenistuskäik, ühiskondlik tegevus, autasud, olulisemad publikatsioonid) saaksid matriklis kajastatud, samuti abikaasa ja laste sünni- ning surmadaatumid. Loodetavasti leidub Eesti Päevalehe lugejaid, kes saaksid kaasa aidata meie lähiajaloo taastamisele.

Kui esialgu taheti matrikli esimeses osas piirduda aastatega 1918–1940, siis nüüd on otsustatud seda laiendada kuni aastani 1991, et haarata matriklisse ka Eesti diplomaatide tegevus paguluses. Matrikli teise ossa on kavandatud taasiseseisvunud Eesti diplomaatide elulood.

Tuleb tunnistada, et naabrid on meist ette jõudnud: soomlased avaldasid 1993. aastal kahe-köitelise “Ulkoasiainhallinnon matrikkeli” ja lätlased 2003 “Latvijas aÆrlietu dienesta darbinieki 1918–1991. BiograÆfiskaÆ vaÆrdn¦Æca”. Niisiis on, millest eeskuju võtta.

Kontakt

Välisministeerium,

Islandi väljak 1, 15049 Tallinn

Triin Mulla: e-post Triin.Mulla@mfa.ee, tel +372 637 7381

Heini Vilbiks: e-post Heini.Vilbiks@mfa.ee, tel +372 637 7371

Välisministeeriumi üldtelefon +372 637 7000

Lisateave teretulnud

•• Nende Eesti diplomaatide elulugudes on veel olulisi lünki või puudub nende foto.

Johannes Bauer

7. jaanuar 1884

Väike-Maarja – ?

•• 1920. aastatel Berliini saatkonna ja 1922. aastal Petrogradi konsulaadi ametnik; 1939 auasekonsul Rotterdamis. Abikaasa: 1. Amanda-Johanna Laur; 2. Hilda-Katharina Schmidt (sünd 1894); lapsed Wilhelm-Ernst (sünd 1907) ja Viktor-Alfred-Johann ( sünd 1911).

•• Puudu tegevus enne 1920. ja pärast 1940. aastat, surmaaeg ja -koht.

Peeter Jalaja

9. august 1900 Hirmuste k, Kõrgessaare v, Reigi khk,

Hiiumaa – ?

•• 1927 Moskva saatkonna nõunik ja välisministeeriumi konsulaarbüroo juhataja, alates 1935 kohtuministeeriumi kodifikatsiooniosakonna nõunik. Abikaasa Liisa Esko (sünd 1901).

•• Puudu tegevus pärast 1940. aastat, surmaaeg ja -koht ning andmed perekonnast.

David (Taavet) Janson

28. juuli 1880 Tartu – ?

•• 1927–1940 Rooma saatkonna sekretär, 1950. aastatel elas Roomas.

•• Puudu tegevus pärast 1940. aastat, surmaaeg ja -koht, foto ning andmed perekonnast.

Albert Leopas

16. detsember 1889

Peterburi – ?

•• 1920. aastate algul välisministeeriumi diplomaat (töötas ka Kopenhagenis ja Stockholmis), 1923–1940 vannutatud tõlk; 1941 arreteeriti, vangilaagris Sverdlovski oblastis.

•• Puudu surmaaeg ja -koht ning foto.

Adolf Margevitš (MargevicŠius)

5. juuli 1891 – 7. september 1938 Ameerika Ühendriigid

•• 1921 Jamburgi konsulaadi esitaja; hiljem äris, 1924 läks Ameerika Ühendriikidesse, kus õppis Columbia ülikoolis keemiat. Abikaasa Alma Vellman (sünd 1891) tütar Alma Mari Liis (sünd 1925).

•• Puudu sünni- ja surmakoht, tegevus Ameerika Ühendriikides, foto ning täpsemad andmed perekonnast.

Karl-Konrad Mõistus

19. märts 1893 Viljandi mõis, Viljandimaa – ?

•• Alates 1919 töötas Rakvere-Paide rahukogus, hiljem oli välisministeeriumi ametnik ja alates 1932 vandeadvokaat Rakveres.

•• Puudu tegevus alates 1932, surmaaeg ja -koht, foto ning andmed perekonna kohta.

Karl Mägi (Mäggi)

9. mai 1884 Vana-Kariste v, Pärnumaa – 10. veebruar 1926 Davos, SŠveits

•• 1920. aastatel Eesti saatkonna ametnik ja saadiku kohusetäitja Riias.

•• Puudu andmed perekonna kohta ning foto.

Arnold-Michael Posti

6. mai 1892 Tallinn – 7. august 1941 Komi ANSV, Venemaa

•• 1914 vabriku Volta esindaja Rootsis; 1919 Eesti konsul Stockholmis; 1928 oli ilmselt veel Rootsis. Arreteeriti 24. jaanuaril 1941 Tallinnas.

•• Puudu hariduskäik, tegevus alates 1921, foto ja andmed perekonna kohta.

Sergius Martin Riis

30. september 1883 New York – 12. märts 1963 New York

•• 1920. aastate algul Ameerika Ühendriikide armee esindaja Balti riikides, Londoni saatkonna sõjaväe-

atašee ja diplomaat, hiljem Standard Oil Company esindaja Poolas, Teise maailmasõja ajal Ameerika Ühendriikide mereväes. Pärast sõda elas Ameerika Ühendriikides. Abikaasa Elsa (Elizabeth?) Radziwill ja poeg Earl.

•• Puudu foto ning täpsemad andmed perekonnast.

David Saarva (Sarva)

12. november 1872 Ahja,

Tartumaa – 6. oktoober 1929 Tallinn

•• 1920. aastatel välisministeeriumi ametnik, hiljem ETA toimetaja ja Tallinna Börsikomitee sekretär.

•• Puudu andmed perekonna kohta ja foto.

Valter Soever

2. august 1912 Võru –

1974 Argentina

•• 1939–1940 Budapesti saatkonna atasŠee, 1940 läks Argentinasse.

•• Puudu tegevus Argentinas, täpne surmaaeg ja -koht, andmed perekonna kohta.

Adolf Stafenau

5. juuni 1881 Leebiku,

Valgamaa – ?

•• 1921–1940 konsulaarametnik ja konsul Valkas, 1920. ja 1930. aastatel Valga linnavolikogu volinik. Abikaasa: Natalie Kronberg (1883), lapsed: Hilja-Silvia (1917–1920), Salme (1913–1916), Kaljo (1920–1923), Endel-Ati (1922–1966).

•• Puudu tegevus pärast 1940, surmaaeg ja -koht, abikaasa surmaaeg.

Siegfried Taar

20. aprill 1883 Paistu v,

Viljandimaa – 14. märts 1942 Kirovi obl, Venemaa

•• 1921–1925 Eesti esitaja Jamburgis, 1925 arreteeriti Venemaal, saadeti Eestisse, kus oli ajakirjanik ja kaubaagent, arreteeriti 30. juunil 1941.

•• Puudu haridus- ja teenistuskäik, foto ning andmed perekonna kohta.

Eduard Tiro

22. jaanuar 1900 AluÆksne v, Valgamaa – 1972 Valga

•• 1940 välisministeeriumi atasŠee ja asekonsul Valkas, pärast sõda maksuametnik.

Abikaasa Irmgard Jakobson (1903–1986), lapsed Kalju (1931), Vello (1935–1993).

•• Puudu täpne surmaaeg.

Viktor Tomberg

(aastast 1937 Tarmas)

19. november 1891 Tori v,

Pärnumaa – ?

•• 1922–1924 kindralkonsul Eesti peakonsulaadis Peterburis, 1924–1932 vandeadvokaat, hiljem põllutööministeeriumis, 1944 arreteeriti, 1945 vabanes ja tegutses advokaadina, 1950 arreteeriti taas, vabanes 1956. Abikaasad Emma-Veronika Mideg (1892) ja Minda-Renate, poeg Viktor (1915–1984) ja tütar Iia-Maret (1925).

•• Puudu surmaaeg ja -koht, foto ja täpsemad andmed perekonna kohta.

Anton Võhmar

(aastani 1921 Võhman)

2. juuli 1892 Mäetaguse v

Virumaa – ?

•• 1921–1922 Narva linnapea, 1923 Moskva saatkonna ajakirjandusatasŠee ja diplomaat, 1927 lahkus Argentinasse, oli ajalehe Vaba Maa kirjasaatja Argentinas.

•• Puudu tegevus pärast 1930, surmaaeg ja -koht, andmed perekonna kohta.