Inimõiguslased väidavad avalikus kirjas poliitikutele, et kuigi terrorismiga tuleb võidelda, ei saa selle võitluse sildi all hakata piirama korralike kodanike põhiõigusi, sh õigust privaatsusele.

Kirjas palutakse üksikasjalikku kirjeldust, mis tingimustel võib kehaskannereid kasutada, ja selgitust, millist mõju täpselt skannerite kasutuselevõtt avaldab.

Skannerite kasutamine on jälle päevakorda tõusnud seoses terrorirünnakuga Ameerikas. Skannerid peaksid olema võimelised valgustama läbi riiete, andes inimesest kolmemõõtmelise pildi, kus on näha kõik, mida inimene riiete all võiks varjata. Esialgsete plaanide järgi peaks Inglismaal kehaskannerid paigutatama Heathrow’ lennujaama juba jaanuari lõpus, hiljem ka teistesse lennujaamadesse.