Evald Okase suurteos „Rahvaste sõprus” Foto: Priit Simson

Eesti kunstiakadeemia tudengid on Hilkka Hiiopi juhendamisel juba lõpusirgel, homme tehakse veel viimaseid töid. „Töö on heas korras, aga must ja kriime-kraame täis,” ütles Hiiop pannoo seisukorra kohta.

Evald Okas (1915–2011) maalis monumentaalse teose „Rahvaste sõprus” Eesti NSV ajaloo- ja revolutsioonimuuseumi jaoks, mis avati Maarjamäe lossis 1987. aasta lõpus. ENSV kultuuriministeeriumi tellitud ajastu vaimule vastav paraadne pannoo pidi saama uue ekspositsiooni suurima saali olulisimaks kujunduselemendiks, mis kinnistaks muuseumi ideelist sõnumit.

Teemad kirjutas ette Eesti kommunistliku partei ideoloogiaosakond. Nõutav oli rahvaste sõpruse kajastamine, sest koos muuseumi renoveerimisega oli ajaloolise hoonetekompleksi ümber kavas rajada Rahvaste Sõpruse park ja Maarjamäe obeliskini kulgev Sõpruse allee.

„1990-ndate rahvusluse tõusu foonil tundus pannoo kohatu, aga praegu näeme seda kindlasti muuseumi ja terve Eesti ajaloo osana,” on öelnud ajaloomuuseumi projektijuht Laura Kipper.

Varem oli pannoo kaetud kardinaga, ent 2018. aastal avatavas renoveeritud muuseumis on see kaetud digitaalselt, näiteks liiduvabariikide lippudele on kuvatud info maja ajaloo kohta.