Minu ülikoolielus oli neljapäeval ümmargust sünnipäeva tähistav legendaarne keeleteadlane Ellen Uuspõld esimene õppejõud, kelle ainekäsitlus tugines moodsale keeleteooriale. Aasta oli 1967. Range, nõudlik, põhjalik, tark, kuid mitte iialgi üleolev. Nii kinnitavad koos minuga need tuhatkond eesti filoloogi, kes on 30 aasta jooksul Ellen Uuspõllule tänapäeva eesti keele lõpueksami sooritanud.

Usun, et hea koostöö korral kujundab ja kasvatab vähemalt poole tulevasest spetsialistist tema teadustöö juhendaja. Ellen Uuspõld on õpetaja, kellele olen kõige rohkem tänu võlgu selle eest, et minust sai ülikooli õppejõud ja keeleteadlane.

Ellen Uuspõllult on alati meelsasti nõu küsitud nii eri-

alastes kui ka muudes küsimustes. Kõikvõimalike vaidluste, kohalike veeklaasitormide ja teiste lahkarvamuste korral kipub tema olema see, kelle toetus või vaikimine annab meie tegevusele hinnangu.

Ise ta vaielda ei armasta, oma arvamuse ütleb enamasti välja alles siis, kui küsitakse. Nii kipubki tema seisukoht arutelul viimaseks jääma ja harva on kellelgi sellele midagi lisada. Räägin sellest ikka veel olevikus, kuigi Ellen Uuspõld jäi ülikoolist pensionile juba kümme aastat tagasi.

Ellen Uuspõld tuli keeleteadusse 1960. aastatel, kui ülikoolis hakati õpetama keeleteooriat ja uusi keeleteaduse meetodeid. Tema väitekiri oli esimene raamatu mahus strukturaalne analüüs eesti lause kohta. Eesti keele lauseehitus ja sellega seoses olevad semantilised probleemid ongi jäänud tema teadustöö keskmeks.

Aga asjal on ka teine külg. Enne kui Ellen Uuspõld hakkas tegelema keeleteooriaga, oli ta väga kõva praktik – ta töötas aastaid kirjastuses toimetajana, ülikoolis oli tema tööks pikka aega ülikooli toimetiste käsikirjade redigeerimine ning ülikooli ajalehe õigekeelsus. Nii kujunes tegelikus töös tulevane tänapäeva eesti keele, stilistika, keeletoimetamise ja korrektuuri õppejõud ning õppevahendite autor. Ellen Uuspõld on siiani väga hinnatud toimetaja, kuigi kiiremini väsivad silmad ei võimalda enam vastu võtta kõiki töid, mida pakutakse.