ERSO direktori Kristjan Halliku sõnul on tegemist eraalgatusliku initsiatiiviga projekti “Kõik armastavad Gruusiat” raames, mis on algusest peale mõeldud tähistamaks Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva neis meie jaoks kaugetes, kuid kultuuriliste kontaktide ja inimliku sümpaatia tõttu siiski sedavõrd lähedastes riikides.

Täna tutvustasid orkestrandid muusikainstrumente, kõik soovijad said oma käega proovida, kui kerge või keeruline on trompetist häält kätte saada, tšellokeeli helisema panna või timpaniga glissandot teha.