Peatänava projekti on ette valmistatud mitu aastat, ent 10. juuli pressikonverentsil andis linnapea Mihhail Kõlvart teada, et Tallinna linnavalitsus tõmbab projektile senisel kujul pidurit. Põhjenduseks toodi linna tellitud analüüs ja liiklusmodelleering K-Projektilt. Analüüsi tulemusi näevad linn ja projekti autorid vägagi erinevalt. Kui linnavalitsuse jutust on jäänud mulje, justkui peituks analüüsis põhjendused, millega projekti kõlbmatust näidata ja see vähemasti ajutiselt seisma panna, siis peatänava autorid näevad selles vähem ja rohkem konstruktiivset kriitikat, mille abil projekti edasi arendada. Seejuures pole peatänava autorite sõnul võimaldatud neil analüüsi jaoks tehtud liikuvusmodelleeringuga tutvuda.

Seni on olnud tegu eskiisi staadiumiga, mis ongi mõeldud eri võimaluste läbikaalumiseks, et järgmises ehk eelprojekti staadiumis jõuda konkreetsete otsusteni. Projekti vigade hulka on loetud muu hulgas ka vähenev autode läbilaskvus, ehkki peatänava ideevõistluse eesmärgi sõnastuses on välja toodud järgnev: “Võistluse eesmärk on avaliku ruumi kasutusvõimaluste mitmekesistamine, ajaveetmisvõimaluste parandamine, jalgsi ja rattaga liikujate võimaluste parandamine, liikluse muutmine sujuvamaks ja turvalisemaks, ühistranspordi kasutamise soosimine ning autoliikluse vähendamine.” Lühidalt: projektile, mille lähteülesandeks on olnud autostumise vähendamine, heidetakse ette, et see vähendaks autostumist. Seejuures on lähteülesanded pandud paika pika aja jooksul erinevaid ametiasutusi, sealhulgas Tallinna linnavalitsust ja huvigruppe kaasates.

Peatänava lahenduse autorid on arhitektid Indrek Peil, Siiri Vallner, Kristel Niisuke (Kavakava), ja Toomas Paaver (Linnalahendused) ning teedeinsenerid Indrek Kustavus (Extech Design) ja Veiko Veerpalu (T-Model). Esiletoodud probleeme kommenteerivad peatänava autorite poolt arhitekt Toomas Paaver ja teedeinsener Veiko Veerpalu.

Siinne graafik on olukorra lihtsustatud versioon. Nii kriitikal kui võimalikel lahendustel on oluliselt rohkem nüansse.