Eesti Maalikunstnike Liit korraldab 10. juulist 10. augustini neljas näitusepaigas eri vaatenurki või-maldavate näituste tsükli üldpealkirja all “Maal 98”: Eesti Kunstimuuseumi näitusesaal Rotermanni Kunstikeskuses “Maali sõna” (kuraator Heie Treier), Vaal-galerii: “Maalitud reaalsus – aktuaalne anakronism” (kuraator Kaido Ole), Eesti Arhitektuurimuuseumi keldrisaal Rotermanni soolalaos “Maalikunstnik – püha lobiseja. Meestest” (kunstnik Tiina Tammetalu), Raatuse galerii “Traditsionalistid Eesti maalikunstis” (kuraatorid Mai Levin ja Tiiu Pallo-Valk). Kunstnikel, keda eespool kirjeldatud näitusekontseptsioonid inspireerivad, palume ühendust võtta kuraatoritega kuni 1. juunini. Tööd võetakse vastu näitusepaikades 6. juulil 1998 kella 10–16. Kuraatoritel on vajaduse korral lõpliku valiku tegemiseks õigus kokku kutsuda Ïürii(d).

Näituse põhjal antakse välja Saku maali aastapreemia ja Saku noorte-preemia, maalikunstnike liidu aastapreemia ja Sadolini maalipreemia.

Näituste “Maal 98” – Eesti Maalikunstnike Liidu juhatus. Jaan Elken, tel 6 267 326 tööl; 6 326 575 kodus.