narvamuuseum.ee

Kataloog sisaldab täielikku ülevaadet Narva Muuseumi kunstikogu maalidest kuni 1940. aastani.

Muuseumis on praegu 194 sõjaeelsest kogust pärit maali. “See arv võiks olla suurem, sest vaadates 20. sajandi esimese poole muuseumi dokumente ja katalooge võib oletada, et 1940. aastate alguseks koosnes Narva linnamuuseumi maalikogu 276 teosest. Vahe on tingitud maalide kaotsiminekust Teise maailmasõja käigus”, leiab Anželika Shticalov Narva Muuseumist.

Sõjaeelne kunstikogu on kujunenud kolmes erinevas osas: Peeter I muuseumi kogu, Lavretsovide erakogu ja 1920-30. aastatel omandatud kunstikogu.

Narva Muuseumi kunstikogu tuumiku kujundab Peeter I muuseumi kollektsioon. 34. maaliga kunstikogu on vanim ja kultuurilooliselt väärtuslikeim osa, mis omab tähtsust mitte ainult Eesti ja Narva jaoks, vaid ka vene kultuuri- ja kunstiloole.

Vaidlematult huvipakkuvaim on portreede galerii, mis koosneb 17. sajandi teise poole ja 18. sajandi töödest.

Teise kunstikogu osa moodustab Narva kaupmehe Sergei Lavretsovi ja ta abikaasa Glafiira erakogu baasil asutatud G. ja S. Lavretsovi nimeline linnamuuseum.

1913. aastal linna poolt pärandi ülevõtmisel koostatud nimistu järgi koosnes Lavretsovide maalikogu 153 maalist, millest tänaseks on muuseumi kogudes alles 88 maali.

Sõjaeelse kunstikogu kolmas osa kujunes 1920.-1930. aastatel põhiliselt muuseumi poolt teostatud ostude arvel.

Kogu täiendati ka annetustega ning samal ajal andis Narva linnavalitsus muuseumile üle terve rea 18.-19. sajandi maale, mis olid seni asunud Narva raekojas.

“Narva Muuseumi kunstikogu kataloog. Maalikogu kuni 1940.” esitlus toimub laupäeval 16. detsembril.