Ühendajaid ja haakijaid Tõnu Tunnel

Mis on “ühendaja” ruumis? Mis saab luua purde või ehitada silla, millised tingimused peavad selleks täidetud olema? Ühendaja on objekt, mis loob füüsilise dialoogi kahe seni ühendamata objekti vahel: olgu tulemuseks siis purre Pikast Jalast Toompea rohealale, trepp Linnahalli vaateplatvormilt katusele või hoopis Rotermanni kvartali ühendamine merega, Kohtuotsa vaateplatvormi Nigulistega või rõduta korteri õuega. Ühendaja lahendab konkreetses ruumis olevat probleemi.

Sügisel alanud ja kolmapäevase jalutuskäiguga tipnenud õppeaine eesmärgiks oli tutvustada üliõpilastele kontekstist tõukuva probleemi otsimist ja tõstatamist, selle lahendamist skitseerimise ja maketeerimise tasemel, arvutiga 3D modelleerimist ning tööstusfreesi kasutamist suureskaalaliste objektide ehitamisel, et semestri lõpuks jõuda 1:1 skaalas freeselementidest kokkupandud orginaalobjektini.