1997. aasta jaanuaris selgub järjekordne Igor Severjanini preemia laureaat. Riigikogu vene fraktsiooni asutatud preemia saab teenekaim vene kultuuri populariseerija Eestis.

Vene fraktsioon asutas aastaid Eestis elanud ja eesti luulet vene keelde tõlkinud luuletaja Igor Severjanini nimelise preemia möödunud aastal. Igal aastal pälvib preemia üks või mitu kultuuritegelast, literaati, kunstnikku, kino- või teatritegelast, kelle teened vene kultuurielu populariseerijana Eestis ja eesti kultuuri tutvustamisel muukeelse elanikkonna hulgas on kõige kaalukamad.

Preemia saajad määrab vene fraktsiooni liikmetest ning vene kirjanduse, kunsti ja muusika asjatundjatest koosnev viieliikmeline zhürii, kes koguneb otsuse tegemiseks 1997. aasta jaanuaris.

Preemia suurus sõltub vabatahtlikest annetustest.

Kandidaate preemia saamiseks võivad esitada nii ühiskondlikud, kultuuri- ja loomingulised ühingud kui ka üksikisikud. Ettepanekuid Igor Severjanini preemia väljaandmiseks oodatakse kuni 6. jaanuarini aadressil: Vene fraktsioon, Lossi plats 1a, EE0100 Tallinn.

ETA/EPL