Eile õhtul Kanuti Gildi saalis toimunud tseremoonial anti auhindu kolmes kategoorias. Aasta 2002 tegija auhind läks ZUGA ühendatud tantsijatele lavastuse “Walking home solo” eest. Läbilöögi auhinna sai Renate Keerd lavastuse “Salapärased kõlad nii norskavas öös” eest ning teenete auhinna tantsuteater Fine 5 kümneaastase viljaka töö eest.

Auhindade jagamisel osalenud kultuuriminister Urmas Paet väljendas heameelt, et erakapital paneb oma laia õla alla kultuuri- ja kunstitegemistele. Paet rõhutas ka, et Philip Morrise auhindade näol pole tegu üksikaktsiooniga, vaid tähelepanu vääriva traditsiooniga.

Jarmo Karing avaldas ZUGA tantsijate nimel tänu, et nende tööd tähele pandi.

“Kuigi meist kirjutatakse kui eesti tantsu vanaisadest ja vanaemadest, siis äkki me polegi nii vanad,” avaldas Fine 5 tantsija Tiina Ollesk teenete auhinna saajana lootust.

Omanimelisteks tantsuauhindadeks pani Philip Morris Eesti OÜ välja 75 000 krooni. Firma jagab koos mittetulundusühin-guga Teine tants Eesti tantsu-auhindu 1999. aastast. Kaas-aegne tants Eestis on viimastel aastatel läbi teinud suure aren-guhüppe ja jõudnud tihedas konkurentsis maailmatasemele.