Intervjuu Steven-Hristo Evestusega Vaba Lava Telliskivi keskuses Foto: Mana Kaasik

Evestus, kes alustas Vaba Lava tegevjuhina tööd aprillis 2019, tõi oma lahkumise põhjustena esile teatrikeskuse majanduslikud ja kommunikatiivsed probleemid, mis on raskendanud asjaajamise ülevõtmist ja augustis tööd alustanud uue meeskonna sisseelamist.

Steven-Hristo Evestus: “Oleme uue meeskonnaga pingutanud selle nimel, et teatrikeskus saaks oma ammu teada majandusraskustest hoolimata uue hoo üles ja tuule tiibadesse ning täidaks neid eesmärke, mida ta avatud platvormina minu hinnangul täitma peaks. Paraku tuleb täna nentida, et oleme jõudnud punkti, kus püstitatud eesmärkide täitmine ei ole enam võimalik. Omanäoline etenduskunstide keskus peaks andma juhile vabad käed ja soodsa pinnase uue loomingulise keskkonna loomiseks. Tänane keskuse segane juhtimismudel aga ei võimalda kahjuks kõigile kunstnikele võrdsetel alustel ligipääsu avatud platvormile, mistõttu on nii nõukogul kui ka riigil kindlasti põhjust edasi mõelda, mis eesmärkidel on Vaba Lava ellu kutsutud ja suunata tegevused uute lahenduste väljatöötamisele. Soovin, et minu lahkumine oleks märk probleemist, mida tuleb lahendama hakata, aga mis ei ole paraku enam minu kätes.”

Evestus lahkus riigiprokuröri ametist möödunud aasta lõpul ja panustab edaspidi CybExer Technologies ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti meeskondade tegevustesse.

"Lisame Evestuse sotsiaalmeedia postituse autori loal täismahus:
Peale viite kuud pühendumist minu jaoks ühe erilise ja väljakutseid esitava platvormi taasloomisele pean teatama, et olen otsustanud otsad sel korral kokku tõmmata. Mõne aja eest suundudes vabaduse otsingutele arvasin selle eesootavat ühel omanäolisel teatriplatvormil. Mind on alati saatnud teatriga seotud tegijate vastu kirjeldamatu austus ja lugupidamine, eriline tänu aga nende lõputule ja sõltumatule vabaduseotsingule. Samas ei ole mind maha jätnud ausus ja vastutus oma seniste ülesannete, kaasteeliste ja eelkõige enda vastu.

Olukorras, kus mulle sai osaks teadlik desinformeeritus, ei ole mul võimalik ei endale ega platvormile seatud eesmärke täita. Hea juhtimiskultuur saab alata vaid soodsalt pinnaselt, varjatud probleemid ja pealesurutud kokkulepped ei ühti minu arusaamaga ausast juhtimismudelist ning kahjustab enim igapäevaste ülesannete täitmist ja pärsib konkurentsivõimelise üksuse tekkimist. Olukorras, kus platvorm on kaotanud osaliselt oma näo ning meeskond ei saa toimida objektiivselt ja iseseisvalt ning olla vaba oma otsustes, ei ole võimalik kõnelda jätkusuutlikust arengust ega positiivsetest väljavaadetest. Teatrimaailmas ma selles situatsioonis oodatud kasutegurit ei tooda, ei endale ega veel nõudlikumale vaatajale. Hoolimata austusest tegijate vastu ja tänust mitmekümnele arendavale kohtumisele, pean raske südamega kirjutama alla selles olukorras ainuvõimalikule otsusele.

Olen seisukohal, et iga uus juht peab olema informeeritud õigel ajal ja detailselt platvormi probleemidest, nii majanduslikest kui personalialastest, nende tekkepõhjustest ja veel enam esmapilgul varjatud juhtimismudelitest. See ei saa toimuda järk-järgulise avastamisretke tulemusena ning suunduda prognoosimatusse tupikusse. See mäng tõi kaasa hulga panustatud ja samas raisatud aega ning ei vääri enese ega uute kolleegide asendamatut aega. Kuigi Vaba Lava eesmärgid selle ellukutsumisel olid veidike teistsugused, siis ma usun, et asju on võimalik muuta ning olen alati nõus oma sisulist arvamust jagama nii nõukogu kui ministeeriumi tasandil. Samas on veel ühtteist ära teha korruptsiooni- ja rahapesuvastases võitluses, nii siin kui laias maailmas ning jätkub koostöö CybExeri ja Korruptsioonivaba Eesti meeskondadega. So I make honesty my divine power and I make absence of self my sword..."