Rahvusraamatukogu avab täna näituse ”Eesti graafikat 1998–2001” ja seal antakse üle ka Eduard Wiiralti preemia eesti graafikutele. Tä-navu sai Wiiralti preemia elutöö eest graafik Avo Keerend töödega Visioonid, IV ja Relatsioonid, L. Noore kunstniku preemia läks Ülle Marksile ja Jüri Kassile.