5000 homofoobi ja üks tige pastor

 (188)
5000 homofoobi ja üks tige pastor
Tallinna homoparaadRene Suurkaev

Mõni päev tagasi vahendasin Rootsi väljaandest Expo artikli sellest, et Riiga koguneb 5000 homofoobi.

Minu refeereriva artikli veel lühem sisukokkuvõte: kaks organisatsiooni, Watchmen on the Walls ja World Congress of Families, korraldavad Riias konverentsi. Üritusel esinevad homoseksualismi taunivad elik homofoobsed esinejad. Konverentsile oodatakse 5000 inimest.

Mõnigi lugeja läks püha viha täis. Kommentaarides kinnitati, et nimetet organisatsioonid pole ei äärmuslikud ega homofoobsed.

Üks lugeja tundis end aga piisavalt puudutatuna, et toimetajaga ühendust võtta. Aitäh selle eest! Ta kirjutas mulle ja pahandas: artikkel solvavat kristlikke organisatsioone. 

Ta selgitas, et homod ongi ebamoraalsed ja et nad peaksid sellest eluviisist loobuma. Arvamus seegi, miks ka mitte. Aga koledaks teeb asjaloo see, et arvaja oli ühe noorteliikumise/koguduse pastor. Inimene, kes kujundab noorte inimeste vaateid.

Lugeja selgitab: homod loobugu oma eluviisist

“Ilmselt läheb asi kohtusse, valeinformatsiooni ja kristlike koguduste ja organisatsioonide maine räigas määrimises laimuga,” kirjutas pahane pastor. (Lugeja tsitaatide kirjapilt on muutmata.)

Lugeja selgitas, miks konverents ei ole mitte äärmuslik, vaid igati ontlik: “Vastuväide teie artiklile: Läti Kogudus Uus Põlvkond, kes organiseerib antud konverentsi on registreeritud ja omab põhikirja, tegutseb vastavalt põhikirjale ja põhiseadusele.”

Lugeja selgitab oma seisukohti ka põhjalikumalt:

„(Uue Põlvkonna – toim.) kogudus väärtustab kristlikke väärtusi, mis seisnevad Jumala, ligimese armastamisest. Poleemika homofoobia ümber, on ülestõstetud (…), et juhtida "odavat" tähelepanu nende tegevusele ja propageerida "tolerantsuse" mõiste all, oma moraalselt kõlvatut eluviisi. Kogudus seevastu väärtustab perekondlike väärtusi, sest see on iga ühiskonna alus. Kui see on see, mille vastu teie artikel üleastub, siis on see ilmselge ühiskonna ja inimväärtuste vihkamine. Keegi ei kutsu üles vihkama "homosi". Esiteks, kutsutakse üles väärtustama perekonda, kui naise ja mehe ühendust ning ühiskonna algrakku, teiseks astutakse üles "homoliku" mittekõlblike eluviiside propageerimise vastu, kolmandaks esitatakse "homodele" üleskutse, loobuma oma eluviisist, mis toob kasu nii neile endile kui ka ühiskonnale.”

Niisiis mõistis lugeja minu artiklit kui pereväärtusi mustavat kirjutist. Homofoobide konverentsist kirjutamine on selle pastori hinnangul „inimväärtuste vihkamine”.

Samal teemal:

Tegelikult peaksin end vist parandama. Tegu ei olevat ju homofoobide konverentsiga.

Watchmen on the Walls: me oleme suunatud homoseksuaalide vastu

Konverentsikorraldaja New Generationi veebilehelt leidsin selle "mitteäärmusorganisatsiooni" Watchmen on the Wallsi pressiteate, milles on kirjas:

"Meie oleme Watchmen on the Walls. Me oleme ülemaailme meeste ja naiste ühendus (...), mis usub loomuliku perekonna ülimuslikkusse ja abielusse ühe mehe ja naise vahel (...). Me oleme suunatud eriti homoseksuaalsuse vastu, sest need, kes seda ennasthävitavat pahet harrastavad ja kes on koondunud poliitilistesse liikumistesse, on loomuliku perekonna peamised vaenlased. (...) Me ei vabanda homoseksualismi vastu olemise pärast, sest see on moraalselt, füüsiliselt, psüühiliselt ja sotsiaalselt vale, ebaloomulik ja kahjulik (...)."

Watchmen rõhutab veel lisaks, et nad suhtuvad homoseksuaalidesse kui alkohoolikutesse: neid tuleb ravida, ja kui haige ravist keeldub, siis istugu oma tõvega vaikselt kodus.

New Generation ise sellele teatele oma manifesti ei lisa, aga kuna need kaks organisatsiooni sõbrameeles konvrentsil koos on, siis võib arvata, et olemuslikku vaadete lahkuminekut ei ole.

Ja mida need vaated siis endast kujutavad?

Suhkruglasuuriga kaetud homofoobia, leian ma. Jah, nad ei kutsu üles vihkama, aga nende teates on sees sügav vaen.

Noh, miks ka mitte. Sõnavabadus on meil õnneks täiesti olemas. Mind homoseksuaalid ei häiri, samuti usun ma, et tegu pole mitte nakkushaiguse või eluviisiga, vaid millegagi, mille inimene sündides kaasa saab.

Loe veel

Siiski loen ma huviga teisitimõtlejate arvamusi. Watchmen on the Wallsi pressiteade näiteks on väga põnev lugemine. Eriti meeldis mulle seal see demagoogia osa: ei, me ei kutsu üles homosid vihkama, aga ikkagi on nad valed, kõlblusetud, ja üleüldse peaks nad kusagil varjus istuma.

Väga vahva kõik. Ma soovitan soojalt, järgige linki ja lugege avalduse täisteksti.

Aga mis mulle muret teeb ja mul südame täis ajab, on see, et kusagil Eestis on see EPL-ile kirjutanud noortekoguduse pastor, kes meie noortele homode alamuslikkusest, kõlblusetusest ja moraalitusest jutlustab.

Ja ega ta üksi ei ole. Neid suhkruglasuuritud homofoobe-jumalasulaseid on ju veel. Ja tõepoolest on neil sõnavabaduse raames õigus oma seisukohti jagada - ja nii peabki olema.

Ma lihtsalt loodan, et nende pastorite õpilased taipavad ka mujalt infot otsida ja selle põhjal omi järeldusi teha.