Foto: Taavi Arus

Valitsuse 12. detsembril algatatud raamatupidamise seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (147 SE) eesmärgiks on määrata kindlaks seni rakendussättega reguleeritud taksonoomia ja taksonoomia vormide kasutus raamatupidamiskohustuslastele ning lihtsustada kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruande vormistamise nõudeid. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikaitsekomisjoni 12. detsembril algatatud strateegilise kauba seaduse § 76 ja jälitustegevuse seaduse § 9 muutmise seaduse eelnõu (148 SE) eesmärgiks on tagada välisministeeriumi valitsemisalas tegutseva strateegilise kauba komisjoni ettenähtud ülesannete täitmine, sh luuakse asjakohane strateegilise kauba kontrolli süsteem. Selleks viiakse strateegilise kauba seadus ja jälitustegevuse seadus omavahel kooskõlla ühtlustades ka seaduste terminoloogiat. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks“ eelnõuga (149 OE) soovitakse moodustada uurimiskomisjon elamislubade andmise ja nende piirarvu muutmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.