----

Õpilasi soovitakse innustada nii aineteadmiste omandamisel kui ka elu ja iseenda tundmaõppimisel. Aprillis valikuprotsesside keerisesse sattuvad noored soovivad olla heaks eeskujuks, õpetada avatud südame ja rõõmsa meelega.

“Õpetaja on väärikas inimene, kes austab õpilasi ja iseend, on tolerantne ning avatud maailmapildiga,” sõnastab ideaali Maria Veldi, Tartu ülikooli magistrant. Olulisel kohal on vaheldusrikkus ja positiivsus.

“Haridus peab õpetama inimest oma elu julgelt looma, muutma ta maailmale ja iseendale avatuks,” leiab Priit Ahte Tallinna tehnikaülikoolist. Õpilasteni soovib ta viia arusaamise, et haridus võimaldab neil ükskõik millises eluvaldkonnas ja kontekstis toimida loovalt ja leidlikult. Eesmärkidena on välja toodud ka laiema huvi äratamist teadusainete vastu ning kooliskäijate analüüsivõime tõstmist.

Klassiruumist soovitakse koguda mõtteid, kuidas Eesti koolielu veelgi parandada – süsteemis sees olles on võimalik näha kitsaskohti ja arendada diskussiooni nende lahendamiseks. Seejuures teadvustatakse, et muudatused ei tule niisama: “Olen valmis kõvasti tööd tegema,” lubab õpetajasooviga Tartu ülikooli magistrant Natalia Reppo.

Nii mitmeski avalduses on tähtis küsimus, kuidas saada rohkem tublisid noori õpetajaametit kaaluma. Üks lahendustest algab lähedalt – iga kooli tööle asuva noore pedagoogi ülesandeks võiks olla lastes huvi tekitamine haridusvaldkonna karjäärivõimaluste vastu. Arvatakse, et kui on õpetajaid, kellega õpilane saab ennast samastada ja kes on talle eeskujuks, siis tekib ka huvi õpetajakutse vastu. Programmis Noored Kooli nähakse olulist tõuget haridusmaailma sisenemiseks, kuna see põhineb läbimõeldud tugisüsteemil ja täiendkoolitusel, mis on suunatud isiksuse arengule laiemalt. Samuti hinnatakse kõrgelt ettevõtjate kaasatust.

David Rebane, programmi tegevjuht, tunneb head meelt vastukaja üle, mida Noored Kooli on leidnud. Tänaseks on kandideerimise vastu huvi tundnud ligikaudu 70 noort, kellel on lennukaid ideid ja suuri eesmärke. “Need on tegusad noored, kes soovivad ja saavad Eesti haridusmaastikul kaasa rääkida,” usub Rebane.

Kuni 5. aprillini ootab Noored Kooli meeskond ülikoolilõpetajate avaldusi programmis osalemiseks. Kandideerida saavad kuni 30-aastased noored, kellel on 2007. aasta kevadeks omandatud bakalaureuse kraad. Ei eeldata eelnevat õpetajaharidust, küll aga akadeemilist edukust ning tahtmist omandada teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud selleks, et olla hea õpetaja. Avaldus ja täpsem info on programmi kodulehel www.nooredkooli.ee.

Noored Kooli on Eesti töö- ja koolitusmaastikul uudne kahe-aastane haridusprogramm, mille eesmärk on leida üles noored, kes on valmis võtma vastu väljakutse panna oma võimed proovile õpetajaametis, arendada juhtimisoskusi ning hoida Eesti koolielu põneva ja väärtuslikuna. Noored Kooli asutajad on Heateo Sihtasutus ja Hansapank, algatusele aitab kaasa üle kümne juhtiva Eesti ettevõtte.