Terje Lepp

Memento ühingu liige Kuno Raude esitas kokkuvõtvalt poliitvangide ja küüditatute ettepanekud, mis edastatakse valitsusele, riigikogule ja kõigile represseeritute esindusorganisatsioonidele. Koostöös valitsusega soovitakse esitada hagi Euroopa Kohtule, millega tahetakse saada Vene Föderatsioonilt represseeritutele tekitatud kahjude hüvitamist, vahendas ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Valitsusele tehtud ettepanekutest olulisem on see, et senisest enam jäädvustataks represseeritute mälestust, seda soovitatakse teha näiteks nende rongijaamade, valla- ja rahvamajade märkimisega, kust 1941. ja 1949. aastal küüditatuid koondati.

Kokkutulekuga taheti juhtida tähelepanu ka sellele, et Eestis on endiselt tuhatkond pärast Stalini režiimi represseeritud inimest, kes on siiamaani rehabiliteerimata.

Kokku on kahe Nõukogude okupatsiooni ajal Eestis õigusvastaselt represseeritud 206 100 inimest, neist hukkus 52 900.