Põhikirja järgi valitakse sõudeliidule iga nelja aasta järel uus juhatus. Viljandis palus end sõudjate presidendi ametist vabastada Eesti sõudesporti 1991. aastast juhtinud Tallinna Magdaleena haigla peaarst, kunagi tipptasemel sõudnud Peeter Mardna.

Tema asemel valiti Eesti sõudeliidu presidendiks Eesti kaitseväe juhataja kontradmiral Tarmo Kõuts. Merekooli õpilasena harrastas Kõuts sõudespordi üht haru merepaadisõudmist.

Liidupäeval tehti ka kokkuvõtted Eesti sõudespordi 125. tegutsemisaastast ning seati sihid järgmiseks nelja-aastaseks tsükliks. Peaeesmärk on meie sõudjate ettevalmistamine edukaks esinemiseks 2004. aasta olümpiamängudel Kreekas Ateenas.

Tänavust aastat jääb Eesti sõudespordi annaalides meenutama Jüri Jaansoni kuues koht Sydney olümpiamängudel, samuti andeka Narva paari Leonid Gulov - Andrei Shilin esiletõus ja kerkimine maailma esikümne piirimaile.

Eesti sõudmises on praegu rida noori andekaid paarisaerusõudjaid (Gulov, Shilin, Tõnu Endrekson, Silver Sonntak jt), kellele püsib nii eeskuju kui tugeva toena Jüri Jaanson.

Kas järgmises olümpiatsüklis pannakse rõhk kahe- või neljapaadi ettevalmistamise projektile, määravad majanduslikud võimalused ja otsustab sõudeliidu juhatus.