Eelsõidu lõpetas Jaanson neljandana ja neljapaat kolmandana, täna otsitakse edasipääsuvõimalust lohutussõidust.

SLÕL