23. märtsil kell 12 toimub Eesti Spordimuuseumis (Tartu, Rüütli 15) spordiajaloolase ja -statistiku Reino Sepa 80. sünniaastat tähistav ettekandepäev. Peaesineja on Aarand Roos, kelle kõrval astuvad sõnavõttudega üles veel mitmed Reino Sepaga kokkupuutunud spordiajakirjanikud ja -ajaloolased.

Reino Sepp sündis 23. juulil 1926 Kuressaares, 1947. aastal lõpetas ta keemiainsenerina Stockholmi tehnikainstituudi ning 1963. aastal filosoofiamagistrina Stockholmi ülikooli. Põhitöö kõrval keemiaettevõttes Alfa-Laval AB tegutses Reino Sepp pikka aega ajakirjanikuna ning spordistatistikuna. Ta on uurinud ka eesti rahvalikke laule ning koostanud eesti heliplaadiregistri. Reino Sepp suri 21. veebruaril 1992 Stockholmis.

SPORTNET