Foto: Tanel Meos

„Esmatasandi tervishoiul on kasvav ja keskne roll tänapäevases tervishoius, mistõttu on meil tungiv vajadus perearstide järele,“ ütles sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Triin Habicht. „Prognoositav nõudlus tervishoiuteenuste järele näitab, et prioriteetsed residentuuri erialad on lähiaastail pere- ja erakorraline meditsiin, sisehaigused ning psühhiaatria. Näiteks lähima kümne aasta jooksul oleks Eestis vaja iga-aastaselt täiendavalt 35-40 perearsti, mis omakorda tähendab seda, et peremeditsiini residentuuri tellimus peab lähitulevikus veelgi kasvama.“

Lisaks peremeditsiini õppe suurendamisele peab riik arutelusid perearstide ja nooremarstidega, kuidas täiendavalt motiveerida noori just peremeditsiini eriala valima.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi presidendi Siim Rinkeni sõnul jääb murekohaks tudengite madal huvi peremeditsiini eriala vastu - eelmine aasta kõik residentuurikohad ei täitunud. "On hea, et riik on näidanud üles soovi pidada osapooltega arutelusid antud eriala populariseerimiseks ning oleme valmis tudengite poolt sellesse protsessi panustama.”

Kokkuleppel Tartu Ülikooliga tellib riik tänavu 35 residentuurikohta peremeditsiinis. Sisehaiguste erialal tellitakse 14 kohta, erakorralises meditsiinis suurendatakse kohti 12ni ning psühhiaatrias 11ni. Kokku tellib riik tänavu 145 residentuurikohta.