Mittetulundusühingu Estwatch eestvedaja Uku Lilleväli vaatles pensionifonde, kuhu eestlased saavad teise samba raha koguda. Oma uurimuse tarbeks moodustas ta keskkonna-teemadega tegelevate Carbon Disclosure Projecti ja InfluenceMapi andmeid kasutades valimi ettevõtetest, mis on kliima suhtes ühed vastutustundetumad. Illustratsioonil logodega esile toodud ettevõtted on vaid mõned tuntumad, mis nimekirja sattusid. Illustratsioon: Shutterstock/Kairit Edovald

Teises sambas on üle nelja miljardi euro eestlaste pensioniraha. Finantsasutused investeerivad seda aga ettevõtetesse, mis võimendavad kliimamuutust, näitab MTÜ Estwatchi raport.

Värske kodanikuühendus Estwatch, mis jälgib Eesti ettevõtete vastutustundlikkust, kasvas välja Uku Lillevälja magistritööst Rootsi Lundi ülikoolis. Uurimus vaatleb 23 pensionifondi, kuhu eestlased saavad oma teise samba raha koguda, ning neid haldavate finantsasutuste investeeringuid 36 ettevõttesse, mis on kliima suhtes ühed vastutustundetumad. Ettevõtete valim moodustati kahe kriteeriumi põhjal: kasvuhoonegaaside heitkogus ja kliimamuutusega seotud lobitööd.

Magistritöös jõuti järeldusele, et eestlaste pensioniraha on kaudselt investeeritud 35 või 36 sellisesse firmasse. Otseseid investeeringuid on meie pensionirahaga teinud Swedbank (16 ettevõttesse), SEB (seitsmesse) ja LHV (viite).

« Avalehele 212 Kommentaari
Loe veel: