Priit Sibul Foto: Andres Putting

„Loomulikult oleks iga kooli rajaja õnnelik, kui riik toetaks erakoole samaväärselt munitsipaalkoolidega, nagu abilinnapea Kõlvart välja tõi, ning kool ei peaks vanematelt õppemaksu küsimagi,“ lisas ta erakonna teatel.

Sibula sõnul ei tohi unustada, et eraalgatus eksisteerib ka munitsipaalkoolides – näiteks Vanalinna Hariduskolleegiumis ja Inglise Kolledžis Tallinnas on eraalgatustel oluline roll. „Vanemate algatusi kooli paremaks muutmisel tuleb toetada, see aitab kaasa hariduselu edendamisele ning seob kooli kogukonnaga.“

Sibul tõi välja, et kuigi erakoolide rahastamise kohta on levinud arvamus, et nad saavad riigilt raha 1,6 korda rohkem kui munitsipaal- või riigikoolid, ei ole see tõsi. „Riik ei rahasta koole, vaid eraldab vahendid kohalikule omavalitsusele. Ka väliselt ja suuruselt väga sarnaste koolide eelarved võivad erineda kuni kaks korda,“ ütles ta.

„Kindlasti on erakoole, mis on kulukamad kui munitsipaalkoolid ja teisi, mis kulutavad vähem,“ ütles Sibul, kelle sõnul on IRL teinud erakooliseaduse eelnõule ettepaneku, et senise riigi keskmise piirmäära asemel võtta arvestuse aluseks kohaliku omavalitsuse keskmine. „Oleks loogiline, et haridustoetus ja tegevustoetus liiguks ühes ranitsas lapsega just sinna kooli kus laps käib,“ ütles Sibul.

Sibula sõnul peaks riik toetama kogukondade ja vanemate initsiatiivi hariduses, sest see aitab kaasa kodanikuühiskonna arengule ja edendab hariduselu. "Keegi ei tee kooli selleks, et rikkaks saada vaid tihti ühe kogukonna lastele hea hariduse andmiseks., kogukondlik haridusalgatus väärib rohkem riigi tuge," ütles Sibul.