Foto: Instagram

Pärast eile Eesti Päevalehes ilmunud lugu tunnistas riigiametnik Marlee oma viga ja tööandja pidas temaga põhjaliku vestluse. Marlee mõistis, et käitus ametnikule sobimatult ja võis kihutamispilti sotsiaalmeediasse postitades innustada teisi inimesi ennast ohtu seadma, teatas ametiasutuse osakonnajuht.

Ametnik läbib augustikuu jooksul omal kulul ja tööst vabal ajal liiklusohutuse, sh ohutu sõidu koolituse, et senisest paremini mõista kiirusega kaasnevaid riske.

Automüüja taunib sellist käitumist

Kihutamiseks kasutatud punane Maserati Quattroporte oli pärit Silberautost. Sealt pärit proovisõiduautosid saab kasutada proovisõidulepingu alusel, mis määrab kindlaks ka kasutamise korra. Kõikidele liiklejatele kehtivad Eesti Vabariigi liikluseeskirjad, kaasa arvatud proovisõidulepingu alusel sõitu tegevale isikule, ütles Silberauto turundusosakonna juht Jana Kaimer.

Ta lisas, et Silberauto taunib täielikult liikluseeskirjade rikkumist. Liikluseeskirjadest kinnipidamine on kõigile kohustuslik. „Oleme alati valmis igati kaasa aitama politsei algatatud kiiruse ületamise juhtumite menetlemisele,” ütles Silberauto esindaja.