Martin Helme ja Tanel Kiik Ekspress Meedia

Eile, 21. veebruaril adresseeris sotsiaalministrile SAPTKi algatust toetava pöördumise Martin Helme, kes kirjas väljatoodu kohaselt valvab rahandusministrina "eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest ning p 9 kohaselt kontrollib minister asutuste eelarve täitmist, tehes vajadusel ettekirjutusi eelarvevahendite kasutamiseks". Mõningate Sotsiaalministeeriumi kampaaniate rahastamist peab ta Riigikontrolli märgukirjale tuginedes seadusevastaseks.

Hulgaliste paragrahvide saatel nõuab Helme järgnevat:

1) korrigeerida 2019. aasta eelarve täitmist vabastades hasartmängumaksust laekuva tulu arvelt eelarvet Riigikontrolli poolt viidatud mitte sihtotstarbeliselt eraldatud projektitoetuste ulatuses ning kajastada täitmine vastavalt riigieelarves selleks ette nähtud eelarves;

2) viia läbi teenistuslik järelevalve, et selgitada välja, mis asjaoludel ja kelle süül on eelarvedistsipliini rikkumine aset leidnud ning tagada, et rikkumine koheselt lõpetataks;

3) astuda samme ebaseaduslikult väljamakstud toetuste tagasinõudmiseks ning toetuste saajatega RES § 53 lg 7 kohaselt sõlmitud lepingute ülesütlemiseks või tühistamiseks;

4) peatada viivitamatult ebaõigete väljamaksete tegemine ning 2020. aasta eelarves vastavad toetused kohe õigesti kajastada.

Avalehele
851 Kommentaari
Loe veel: