Aastakümnete tagusega võrreldes on olukord siiski palju parem. 2017. aasta 48 liiklussurma oli Eestis teise maailmasõja järgse aja väikseim arv. Eelmise aasta liiklussurmade arv on rohkem võrreldav viimaste aastate keskmisega, aga see on endiselt märgatavalt väiksem, kui see oli näiteks kümme aastat tagasi. Näiteks vähenesid 2017. aastal hukkunutega ühesõidukiõnnetused ja Harjumaal toimunud hukkunutega õnnetused, kuid 2018. aastal toimus neid enam-vähem sama palju kui 2015. ja 2016. aastal. Samuti ei hukkunud siinses liikluses 2017. aastal mootorrattureid, kuid 2018. aastal hukkus neid lausa kuus. 2018. aastal kasvas ka vigastatute arv, jäädes sellisele tasemele, nagu see oli 2016. aastal. „Toimunut lähemalt vaadates võib järeldada, et kõik see, mis 2017. aastal ära jäi, tuli 2018. aastal tagasi. Kahjuks leidis kinnitust arvamus, et 2017. aasta oli pigem ebatavaline ning hukkunute arvu järsk vähenemine ei viidanud liiklusohutuse sama järsule paranemisele,” selgitas maanteeameti liiklusohutuse osakonna juhataja Erik Ernits.


Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: