Foto: Ilmar Saabas

Valitsus andis peaminister Jüri Ratasele volituse allkirjastada Eesti Vabariigi nimel kolme Balti riigi lepe, millega kindlustatakse Rail Balticu valmimine. Seniste kokkulepetega võrreldes ei too see Eestile kohustusi juurde, küll aga annab kindluse, et projekt ei jää venima.

„Rail Baltic on Eesti riigi jaoks väga oluline investeering, mis ühelt poolt toetab meie ettevõtlust, turismi- ja transpordisektori arengut ning teisalt ühendab meid tugevalt Kesk-Euroopaga. Mitme aasta jooksul tehtud analüüsid ja eeluuringud annavad meile kindluse, et Eesti saab endale uue, kiire, energiasäästliku, keskkonnasõbraliku ja ohutu transpordiliini, mis on kasulik projekt Eestile ning kogu Euroopale,” selgitas peaminister Ratas.

Ratas möönis, et Rail Balticu sugused suurprojektid tekitavad ühiskonnas alati vastakaid emotsioone ja arvamusi ning paratamatult ei saa kõik inimesed ega spetsialistid jõuda ühisele arvamusele.

Mitusada protestijat

Samal ajal toimus majandusministeeriumi ees meeleavaldus Rail Balticu vastu. Meeleavaldusel osales üle 300 inimese.

„Nõuame, et riigikogu ja vabariigi valitsus langetaksid vastutustundlikke ning riigi ja rahva kestlikkusele suunatud otsuseid asjades, mis määravalt mõjutavad Eesti praeguste elanike ja ka tulevaste põlvkondade elusid. Nõuame vabariigi peaministrilt, et enne siduvate lepingute sõlmimist oleks kodanikel võimalik tutvuda Rail Balticu tasuvusanalüüside, sotsiaal-majanduslike ja ökoloogiliste mõjurite analüüsi ning Euroopa Ühendamise Rahastuga sõlmitud lepingutega ning eelmainitutele sõltumatult tellitud auditeerimisega näiteks riigikontrolli poolt,” seisis Tuuli Stewarti korraldatud ürituse tutvustuses.