Inglismaal avalikustati eile arhiivitoimikud, mis toovad päevavalgele pool sajandit saladuskatte all olnud Briti valitsuse plaani korralda Adolf Hitlerile Teise maailmasõja lõpukuudel atentaat. Inglise Public Record Office’i poolt avalikustatud Erioperatsioonide Talituse (SOE) dokumentidest tuleb välja, et SOE alustas juba 1944. aastal Hitleri võimalike kõrvaldamise viiside uurimist. Operatsiooni Foxley ehk Hitlerile atentaadi korraldamise kiitis ülisalajastele valitsuse dokumentidele toetudes heaks ka tollane Briti peaminister Winston Churchill, kirjutasid eile Inglise ajalehed.

Hitleri kõrvaldamise plaanile pani aluse üks Prantsuse kolonel, kes avastas 1944 aasta juunis, et Hitler viibis Edela-Prantsusmaal Perpignanis oma residentsis. Ta soovitas SOE-le, et liitlased peaksid Hitleri asupaika pommitama. Sellega jäid inglased küll hiljaks. SOE agendid soovitasid Londonil aga edaspidi Hitleri kõrvaldamise plaan päevakorda võtta.

Poolt ja vastu

Hitlerile atentaadi korraldamise idee tekitas arhiividokumentidele toetudes Londonis vastakaid arvamusi. Whitehallis toimus Hitleri tapmise üle äge salajane debatt. SOE agendid soovitasid Hitleri kõrvaldamist proovida, teised poliitikud eelistasid aga Saksamaa pommitamist kuni viimase allaandmiseni. Kardeti nimelt, et Hitleri mõrvamine võib temast märtri teha. Atentaadiplaani vastu olid ka need poliitikud, kes arvasid, et Hitler on palju väärtuslikum elusana, tänu tema vigadele Saksa sõjamasina juhtimisel. Hoiatati ka selle eest, et see oleks Inglismaale hävitav, kui kogu maailm hakkaks mõtlema, et liitlased peavad sakslaste võitmiseks kasutama nii “madalat” meetodit nagu atentaat Hitlerile, kuna nad muul viisil pole võimelised Saksa vägedest jagu saama.

Teejoodik Hitler

Hitleri kombeid ja igapäevaelu hakati jälgima juba 1944. aastal. Atentaadivariantidena nähti mürgitamist Hitleri tee sisse mürki pannes või riideid mürgiste bakteritega nakatades, tema rongi või auto õhkulaskmist või surma snaiperikuuli läbi. Mõned Hitleri kõrvaldamise plaanid olid täiesti kentsakad, näiteks ettepanek hüpnotiseerida Inglismaal viibiv Hitleri asetäitja Rudolf Hess, et ta seejärel Hitleri tapaks. Dokumentidest tuleb ka välja, et Inglismaa üritas tekitada segadust Himmleri näolapiga postmarke välja lastes, püüdes jätta mulje, et too on Saksamaal võimu enda kätte võtnud.

122-leheküljeline SOE dokument sisaldab hämmastavat materjali ka Hitleri igapäevaharjumuste kohta tema Prantsusmaa residentsis. “Hitler on hiline tõusja,” märgitakse dokumendis, “ta ei tõuse kunagi üles enne üheksat või kümmet hommikul. Töötab harilikult kella kümneni õhtul, sellele järgneb nõupidamine, kell üks öösel sööb ta õhtust ja kolm-neli öösel läheb magama”. Põhjalikult on kirjeldatud ka võimalikku Hitleri mürgitamise viisi. “Usaldusväärsetele allikatele toetudes armastab Hitler väga teed juua. Ta joob teed alati piimaga. Kuna piim valatakse tassi alati esimesena, pole tõenäoline, et tee siramist mürgi tõttu märgataks, kuna see seguneb tassis kohe piimaga”.

1945. aasta märtsiks oli SOE-l ette valmistatud Hessist palju usaldusväärsem Hitleri mõrvar Inglismaa Washingtoni suursaatkonna töötaja näol. Kuu aega hiljem aga projekt hüljati. SOE-le teatati, et sündmused on muutunud ja operatsiooni, mida nad plaanisid, ei olnud enam vaja arvestada.