Pronkssõduri austamine 1. mail. Erik Rand

ITAR-Tassi andmetel hoiduvad 9. mailased ja Öine Vahtkond Filtri teelt eemale turvakaalutlustel: nimelt kardab organisatsioon provokatsiooni.


9. Mai Komitee pelgab, et ühenduse liikmeid provotseeritakse seal ette võtma asju, mida Eesti politsei saab tõlgendada kui avalike kogunemiste keelu rikkumist.

9. Mai Komitee siiski pidupäeva vaikides mööda ei saada. Kommersandi ajakirjanikuga rääkinud Öise Vahtkonna liige teatas, et täna saadab ühendus oma saadikud Filtri tee kalmistule, kus nad siis inimesi innustavad surnuaia asemel Tõnismäele minema.

Ka homme ei ole Öine Vahtkond Tõnismäge unarule jätnud. Öine Vahtkond rääkis Kommersandile, et homme algavad üritused Tõnismäel keskpäeval. Nimelt on plaanis, kui politsei laseb, väljakule lilli panna. Kui politsei seda teha ei lase, siis panevad vahtkondlased lilli väljakule nii lähedale kui saab.

Öise Vahtkonna homses ürituses osalejail on palutud kanda punast. Punalipu lehvitamine võib kaasa tuua arreteerimise, kuid punases riides Vene noorukid plaanivad seda värvi riiete kandmisega karistamatult Eesti võimusid ärritada.