„Ameerika täidab oma kohustused. Kui teie riigid ei soovi näha, et Ameerika muudab oma panuse liitlassuhtesse mõõdukamaks, siis peab iga teie pealinn näitama selget toetust meie kollektiivkaitsele,” ähvardas USA kaitseminister James Mattis veebruari keskel esimest korda NATO kaitseministrite kohtumisel osaledes.

Sellega pidas ta silmas nõuet panustada 2% SKT-st kaitsele ja lisas, et USA tahab juba tänavuse aasta jooksul näha eurooplaste koostatud plaani, mis selleni viiks. Nagu teada, täidavad seda Euroopa 26-st NATO riigist ainult neli: Suurbritannia, Eesti, Kreeka ja Poola. Kõige suuremat vastukaja tekitasid need sõnad Berliinis.

Saksamaa majandus on Euroopa mastaabis hiiglaslik. Kui seal suurendataks kaitsekulud praeguselt 1,2%-lt SKT-lt 2%-ni, siis ei muudaks see sõjaliselt võimekamate riikide järjekorda mitte üksnes Euroopas, vaid kogu maailmas. Praegu on Saksamaa kaitse-eelarve 37 miljardit eurot ja 2%-ni jõudmiseks oleks vaja lisada 25 miljardit eurot, mis tähendaks üle 60 miljardi eurost aastaeelarvet. See tähendaks, et praegu maailma suuruselt üheksas kaitsekulutaja Saksamaa saaks USA, Hiina ja Saudi Araabia järel neljandaks, minnes ette isegi Venemaast.

Avalehele
90 Kommentaari
Loe veel: