Saudi naised Internet

Maa justiitsminister Mohammed al-Eissa on öelnud, et uus seadus oleks osa kuningas Abdullahi õigusüsteemi uuendustest.

Uus seadus lubaks naistel kohtus üles astuda perekonnaga seotud kaasustes, samuti lahutuse ja lastehooldusküsimustes.
Hetkel tohivad naised Saudi-Araabias õigussüsteemis töötada vaid kohtadel, kus nad ei paista silma. Samuti ei tohi nad kohtus esineda. Uus seadusandlus annab naistele võimaluse ka sooritada teatud tehinguid notarite juures ilma meessoost saatjata, mis varem oli mõeldamatu.
Saudi-Araabia naistel ei ole olnud seni palju õigust end avalikkuse ees näidata, nad peavad eemale hoidma meestest, kellega nad pole sugulased, neil on keelatud autot juhtida ning alla 45-aastane naine peab reisimiseks saama loa meessoost eestkostjalt.
Praeguseks tohivad naised siiski juba näiteks hotellides viibida ilma meessoost saatjata, mis on tekitanud usklikke seas ka paksu pahameelt.
Eelmisel aastal võttis sellise, usklike jaoks kõlvatuse vastu teravalt sõna vaimulik, šeik Saad al-Shethry nimetades juba ainuüksi meeste ja naiste koos ülikoolis õppimist ülimaks patuks jumala silmis.