Õppetööle keskenduda on seda tähtsam, et ees seisva õppeaasta kahe uue katsumusega hakkamasaamine vajab eelkõige just seda.