Väikesed mehitamata õhusõidukid maksimaalse stardimassiga kuni 150 kg, lennukaugusega kuni 50 kilomeetrit ja autonoomiaga kuni 15 tundi. Need on suhteliselt lihtsad konstruktsioonid, mida saaks toota ka Baltikumis. Läti relvajõud on UAV vabrikutest ostnud mitmeid Penguin Class C droone, Eestis on samasugune tootja Threod Systems.