Paar päeva enne voliniku Eesti visiiti tuli Euroopa Komisjon välja uue ettepanekuga, et liikmesriigid võiksid oma toetuste ja teenustega tagada kõigile inimestele piisava miinimumsissetuleku. „Et adekvaatsed ressursid oleksid inimestel, kel pole mingeid ressursse,“ selgitas Schmit. Selle eesmärk on, et inimesed pääseksid vaesusest ja need, kes suudavad töötada, ka tagasi tööturule. „Meie eesmärk on, et kedagi ei diskrimineeritaks, sest paljud, kes peaksid toetust saama, jäävad osas liikmesriikides sellest ilma,“ märkis Schmit.