Euroopa Parlamendi Eesti büroost öeldi Delfile, et kuulamine algab Pentus-Rosimannuse sissejuhatava sõnavõtuga (4–8 minutit). Küsimustevooru avab raportöör (Mikuláš Peksa), seejärel on küsimustejärg variraportööridel (Petri Sarvamaa, Claudiu Manda ja Gilles Boyer) ning teistel eelarvekontrollikomisjoni liikmetel. Viimasel ajal toimunud kuulamised on kestnud 40 minutit kuni tunni.