Või kas ikka on korras? Jah, hinnatõus on olnud kiire – aga kas peab digiriigiks pürgivas Eestis suurt osa elanikkonda sel moel ühetaoliselt toetama? Kas ühekordne toetus 50 eurot lahendab kellegi pikaajalisi toimetulekuraskusi? See on ilmekas näide, kuidas valitsus ei püüagi tegeleda päris probleemiga, vaid loob illusiooni hoolimisest.