Kohe, kui hotelli sõitmiseks takso võtate, võite kohtuda näiteks Pakistanist pärit Saeediga (allikate kaitseks on kõigi tööliste nimed muudetud). Jälgige ainult, et ta ärkvel püsiks.