Eelnõu initsiaatori Isamaa viide iibe kasvatamisele kui rahva kestmise tagatisele on legitiimne eesmärk, mis aga ei tee olematuks demokraatliku õigusloome põhimõtteid.