Kõige paremini näeb seda summaarse sündimuskordaja muutusest, sest see arvestab ka sünnitusealiste naiste arvu muutust ja kirjeldab keskmist laste arvu naisel vastavalt konkreetse aasta sündimusele. Mõnel aastal see langeb, mõnel kasvab ja see muutus ei ole alati samas suunas, mis sündide arvu muutus.