Olukord rindel on Humenjuki sõnul aga üsna keerukas. Vene väed üritavad ühest küljest hoida seniseid positsioone ja teisest küljest leida kohti, kus oleks võimalik Ukraina relvajõudude kaitsest läbi murda. Nad jätkavad Mõkolajivi oblasti intensiivset tulistamist, avaldades Ukraina relvajõududele psühholoogilist survet ja kutsudes esile vastutuld. „Nad tulistavad paremal kaldal asuvate tsiviilelanike pihta, paigutavad jõude ümber, testivad meie kaitset ja üritavad Dnepri jõe saari hõivata,“ ütles Humenjuk. „Käib võimas lahingutegevus.“

Jaga
Kommentaarid