Seaduse vastuolulisus seisneb selle mitmes arusaamatus aspektis, mis vajaksid tõsisemat tähelepanu ning läbikaalumist. Tõenäoliselt oleks seaduse loomisel pidanud pöörama tähelepanu rahvastikukasvu analüüsile.