Aasta lõpus tegi Soome valitsus kiire seadusemuudatuse, mis tagab Soomes ajutise kaitse saajatele elamislubade kehtivuse seni, kuni kehtib ajutine kaitse kogu Euroopa Liidus. Ehk põgenikele juba väljastatud elamisluba kehtib edasi ja nad ei pea selle pikendamist eraldi taotlema.

Jaga
Kommentaarid