Välisminister Urmas Reinsalu viitas, et see pole persona non grata'ks tunnistamine, vaid on vastusamm Eesti pariteetsuse kehtestamise põhimõttele. „Kindlasti me sellest ei tagane ja see tähendab seda, et meie suursaadik lahkub Venemaalt 7. veebruariks. Loomulikult peab ka Venemaa suursaadik Eestist samaks ajaks lahkuma. See tähendab, et meie diplomaatiliste suhete tase jääb asjurite tasemele,“ ütles Reinsalu. „Kindlasti on Venemaa poolt võimalikud erinevad ootamatud sammud olukorras, kus Venemaa meie riiklust ja vabadust täiesti avalikult oma figuuride poolt kahtluse alla seab. Aga see, mis puudutab diplomaatilisi suhteid, on meie läbimõeldud ja süsteemne tegevus, et hoida suhteid agressioonisõja kontekstis minimaalsel tasandil. Meie diplomaatilise esinduse ennekõike praktiline põhjendatus Venemaal on just nimelt seotud konsulaarküsimuste praktiliste kahandamistega,“ ütles Reinsalu, lisades, et praeguse informatsiooni kohaselt jääb meie konsul Moskvasse ja saatkond jätkab tööd selle koosseisuga, mis praegu Venemaal on.